GLD 40 Smoke Wizard

Läcksökning med rök.

Beskrivning

GLD 40 Smoke Wizard ger Enkel – snabb – effektiv! Godkänd av alla större biltillverkare. Storleken på läckan visas av en flödesmätare. Kan anslutas till bilens EVAP serviceport och godkänd för läcksökning av EVAP-system/tankläckage. Byggd för att möta kommande lagkrav gällande läckagesökning av tanksystem/EVAP. Rökvätskan innehåller UV-spårämnen så att små och svåråtkomliga läckor snabbt kan identifieras.
Smoke Wizard ansluts enkelt till verkstadens tryckluftssystem. Därefter är det bara att slå på strömbrytaren och låta Smoke Wizard arbeta. När systemet som skall läcksökas är fyllt med den speciella röken kommer eventuella läckor att synas, då röken kommer ut där. Den medföljande lampan hjälper till att identifiera läckan. Lampan kan ge antingen vitt ljus eller UV-ljus. Eftersom röken innehåller ett färgämne som lätt kan ses med UV-ljus är det lätt att hitta även de minsta läckorna.