Blandningspump 24891

Blandningspump för spolarvätska/glykol

Beskrivning

Blandningspump 24891, 50:50. Tryckluftdriven 1:1 blandningspump för t. ex spolarvätska, glykol med fast blandningsförhållande 50/50. Monteras på vägg. Blandningspumpen levereras med sugrör för anslutning till koncentratbehållaren. Komplett enhet för anslutning till tryckluftledning och distributionsrörledning.
Vi rekommenderar att man investerar i kontrollutrustning (se kapitlet övervakningssystem) för koncentratbehållaren som förhindrar att endast vatten distribueras när koncentratet är slut