Blandningsutrustning 24189

Blandningsenhet för spolarvätska och kylarvätska

Beskrivning

Blandningsutrustning 24189 med Ejektor, 20-50%. Vattendriven blandningsenhet med ejektor för t.ex spolarvätska och glykol, ställbar mellan 20-50%. Monteras på vägg. Blandningsenheten levereras med sugrör för anslutning till koncentratbehållaren. Komplett enhet för anslutning till vattenledning.