Släde för VAS 811 017

VAS 811 017/10

Beskrivning

Släde för VAS 811 017. Med hjälp av släden får du ett förskjutbart fäste för mätsystemet VAS 811 019 på båda bänkar. På så sätt kan du integrera mätsystemet ännu bättre i reparationsprocessen.

Passar till
  • Spanesi
    • VAS 811 015
    • VAS 811 019