Orlandini planus revision

Körbanelyft för bilbesiktning

Beskrivning

Orlandini Planus är körbanelyftar anpassade för bilprovning för installation i eller ovan golv. Låg påkörningshöjd endast 180 mm vid ovangolv montering.
Finns i körbanelängder om 4600 mm och 5200 mm i singelversion och i Tandem version med olika kombinationer av körbanelängder. Varmgalvaniserad bottenram är standard och varmgalvade körbanor är tillval. Kan levereras med pneumatisk glappdetektor på höger körbana om så önskas.
Levereras med påkörningsramper anpassade för fristående montering eller med anslutningsramper till bromsprovare.