Ram för nedfällt montage

Tillbehör till Ponybench BT

Beskrivning

Ram för nedfällt montage av Spanesi Ponybench BT n zinkbelagd.