Ventilkit

Ventilkit AC.

Beskrivning

Ventilkit, innehåller 6 olika typer av nålventiler som kan vara användbart under fyllningsfasen för att undvika läckor i ett senare skede.