Hybridkit

Hybridkit BrainBee.

Beskrivning

Hybridkit är ett tillbehör som möjliggör användning av återställningsfunktionen. Detta är viktigt för att få ut resterna av PAG-olja i stationen. Det är därför viktigt för att växla korrekt och säkert från service av en traditionell motor till service av ett hybridfordon.