N2 Check

Läcksökning med Nitrogen

Beskrivning

N2 Check läcksöknings kit med nitrogenenerator. Producerar >95% ren nitrogen för trycktest av A/C och HVAC. Levereras med slang med lågtryckskopplingar för R134a samt slang för tryckluftsanslutning.