Mobil justeringsenhet

För kontroll och kalibrering av förarassistanssystem

Beskrivning

Mobil justeringsenhet är basen för kalibreringsenhet BBFAS 1000 kalibrerings, spårhållningssystem och ACC-reflektionsspegel.