FAS-måltavla vänster

För kontroll och kalibrering av förarassistanssystem

Beskrivning

FAS-måltavla vänster, för Beissbarths 3D-hjulinställare. Beissbarth FAS 1000-basram kan anpassas exakt till fordonets thrustvinkel. Med hjälp av 3D-funktionerna kan kalibreringsramens avstånd och höjd justeras exakt.