Kalibrering

På Lidköpings Carpart AB har vi ett helhetstänk kring verktstadsutrustning där kalibrering är en viktig del för att kunna arbeta med kvalitet. Vi erbjuder kalibrering både i våra lokaler och på plats hos kund via våra specialutrustade kalibreringsbussar, där vi kan skräddarsy en kalibreringslösning beroende på ert behov.

Vi har arbetat med verkstadsutrustning i över 30 år vilket gör att vi har en djup kunskap om den utrustning vi kalibrerar. Detta innebär att vi, utöver att utföra kalibreringsuppgiften med kvalitet, även oftast kan justera och/eller åtgärda eventuella avvikelser antingen direkt eller i nära samarbete med vår serviceorganisation.

Ackrediterad kalibrering

Ackrediterad kalibrering av verkstadsutrusning som till exempel:

Avgasmätare – 4 gasOpacitetsmätare

BromsprovareRetardationsmätareTryckgivare

Ljusinställare med ljusinställningsplats

Spårbar kalibrering

Spårbar kalibrering av verkstadsutrusning som till exempel:

Avvägning lyftarBalanseringsmaskiner

HjulinställareMultimetrarLäcksökare

MikrometrarSkjutmåttIndikatorklockor

Momentnycklar och digitala vinkelnycklar

Oljepåfyllare och oljesystem

Tryckprovare (pneumatiska/hydraliska)

Vad är justering & kalibrering?

Skillnaden mellan justering och kalibrering är något som lätt kan missuppfattas.

Kalibrering

Är jämförelse mot känd storhet, mätresultat presenteras med tillhörande mätosäkerhet på ett certifikat. Vi utför kalibrering och justering både inne och ute. Viss utrustning måste dock skickas till leverantör för justering.

Justering

Är att ändra det avlästa värdet så att instrumentet visar så korrekt som möjligt.

Navigera i kravdjungeln

Att veta vad som gäller när det kommer till kalibreringskrav är inte enkelt. Vad är det egentligen som gäller här?