Resultatbedömning

När en försäkran om överensstämmelse mot ett överenskommet krav ska lämnas måste även beslutregeln som applicerats anges. Det innebär att kalibreringsrapporter som innehåller en resultatbedömning av kalibreringsresultat ska summeras till en total bedömning som resulterar i ett Godkänt eller Underkänt. När denna bedömning görs ska även anges vilken beslutsregel som använts. De beslutsregler som tillämpas kan vara följande:

a) Binary Statement for Simple Acceptance Rule:

Innebär att OK- och OK är att betrakta som att resultatet är inom överenskomna gränser och vice versa NOK, NOK- är att betrakta som att resultat är utanför överenskomna gränser.

b) Binary Statement with Guard Band:

Innebär att resultat måste vara inom gränser med ett konfidensintervall (w i bild nedan) för att betraktas som godkänd.


c) Non-binary Statement with Guard Band:

Innebär att resultat inom gränser med ett konfidensintervall(w i bild nedan) är godkända. Resultat som är i skyddsbandet eller där osäkerheten gör att det inte är säkert att resultat är utanför krav bedöms med ett förbehåll.

Sannolikhet för att ett falskt godkännande/underkännande även förkortat PFA (Probability of False Accept) / PFR (Probability of False Reject) beror följande parametrar:
mätosäkerheten (U), beslutsregel samt skyddsbandsbredd (W). Följande tabell specificerar skattad risk för några exempel av skyddsband och beslutsregel.
BeslutsregelSkyddsbandSkattad risk
Binärt uttalande för enkel acceptansregelw = 0<50% PFA
Binärt uttalande med skyddsband w = U
(IALC G8:2009 regel)
1U<2,5%
6 sigma3U<1ppm PFA
3 sigma1,5U<0.16% PFA